Kontakt

Môžete nás kontaktovať:

Telefonicky – +421 919 490 708
Email – hometextilsk@mail.ru

Instagram

Facebook 

Obchodné meno: Naše rádio s. r. o.
Sídlo: Ligurčeková 8 821 06 Bratislava – mestská časť Podunajské Biskupice
IČO: 52981061
DIČ: 2121262539
DIČ DPH: SK2121262539
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sro, vl. číslo: 145567/B.

Bankové spojenie:
Tatra Banka, a.s.
IBAN: SK37 1100 0000 0029 4608 8591
SWIFT: TATRSKBX